Skip to main content

Bakker Sliedrecht (PON)

Hoe kunnen we nieuwe services ontwikkelen waarmee we meer kunnen betekenen voor onze bestaande klanten en tegelijkertijd onderscheidend vermogen creëren om nieuwe klanten aan te trekken?

 

Hoe hebben we geholpen?

We gebruikten een gezamenlijke scoping sessie met medewerkers van Bakker Sliedrecht om het probleem scherp te krijgen en draagvlak te creëren.

Deskresearch en interviews met medewerkers en klanten vormden de basis voor scenario planning.

Wat is het resultaat?

Met input van de medewerkers en klanten van Bakker Sliedrecht ontwikkelden onze business creatieven een toekomst scenario voor de divisie Hoogspanning Service & Onderhoud. Een groeipad van Horizon 1 naar Horizon 3. Stap 1 in het groeipad betrof een aanscherping van de huidige propositie. We kozen bewust voor een propositie waar de projectleden zich vertrouwd mee voelden, en voegden er een extra USP aan toe om zo Bakker Sliedrecht scherp in de markt te zetten.

De vervolgstappen in het groeipad werden steeds ambitieuzer. Door samen op te trekken met het projectteam gingen we het gesprek aan tot welke stap Bakker Sliedrecht wilde gaan: tot waar reikt de ambitie? Wat is haalbaar? Zo ontstond een duidelijk plan van aanpak met daarin de te nemen stappen voor de komende jaren.

De business creatieven van The USP Company hebben laten zien dat zij in staat zijn om zich binnen zeer korte tijd onze complexe business eigen te maken. Ze werken op een hele prettige manier samen met mensen uit alle gelederen: van ceo tot installateur. Dit heeft er mede voor gezorgd dat er nu niet alleen een groeipad ligt waar mensen enthousiast over zijn, maar dat dit ook gedragen wordt in de organisatie.

Eva Duvekot – Manager Innovation & New Business

Meer weten?

Maak een afspraak met Willem van Harrewijen
06 – 42 21 89 04
Of neem contact met ons op